Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Duurzaamheid Duurzame evenementen

Duurzame evenementen

Evenementen bezorgen veel mensen plezier. Helaas brengen ze ook wel eens overlast en afval met zich mee. Organisatoren kunnen dit op verschillende, vrij eenvoudige manieren verminderen en bijdragen aan een schonere wereld.

Bijvoorbeeld door op het terrein zo min mogelijk wegwerpmaterialen – zoals plastic bekers - aan te bieden. Alternatieven zijn producten die duurzaam worden geproduceerd of makkelijk opnieuw te gebruiken zijn.

Ook op het gebied van stroom- en watervoorziening is nog veel winst te behalen. Zo worden voor stroomvoorziening bij evenementen vaak aggregaten ingezet. Doordat deze op diesel lopen, produceren ze uitlaatgassen. Daarnaast geven ze geluids- en stankoverlast. Ook wordt door een te hoge capaciteit meer stroom geproduceerd dan nodig is. Daarom geven we graag in overweging de inzet van aggregaten waar mogelijk te verminderen, bijvoorbeeld door ze alleen te gebruiken als echt geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dit brengt ook voor u voordelen met zich mee: u bespaart energie, maar ook kosten.

Hieronder zetten we nog verschillende milieubewuste en kostenbesparende mogelijkheden op een rij.

Materialen:

 • kies voor uw drukwerk een drukkerij die gerecycled papier of papier met een FSC-keurmerk gebruikt;
 • beperk de hoeveelheid papier, bijvoorbeeld door uitnodigingen via e-mail te versturen, programmaboekjes op uw website te plaatsen en nieuws over uw evenement vooral via social media te verspreiden;
 • kies voor herbruikbare materialen in plaats van wegwerpmateriaal. Denk aan een systeem met statiegeld voor drinkbekers of bekers die zijn gemaakt van materiaal dat composteer- of recyclebaar is.


Afval:

 • zamel papier, karton, plastic, groenafval, restafval e.d. gescheiden in en voer het gescheiden af, zodat het eenvoudig kan worden hergebruikt;
 • zorg voor voldoende afvalcontainers voor alle afvalstromen en geef duidelijk aan waar ze te vinden zijn.


Energie:

 • gebruik energiezuinige apparatuur en (LED)verlichting;
 • schakel apparaten en verlichting uit als ze niet worden gebruikt;
 • kies voor vaste energievoorzieningen in plaats van aggregaten;
 • gebruik duurzame energie, opgewekt door wind, zon en water.


Water:

 • kies voor waterbesparende kranen en laat kranen niet continu lopen.


Vervoer:

 • stimuleer openbaar vervoer, bijvoorbeeld door vertrektijden van bussen en treinen bekend te maken;
 • breng de mogelijkheden tot carpoolen onder de aandacht en stimuleer bezoekers om met de fiets te komen (zorg dan ook voor voldoende bewaakte fietsenstallingen);
 • kies voor lokale of regionale leveranciers om het aantal 'vrachtbewegingen' te beperken.


Bodem:

 • houd de omgeving schoon en ruim zwerfaval op;
 • check of machines en aggregaten niet lekken.


Groen:

 • bescherm groen in de directe omgeving van evenementen.


Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht