Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Duurzaamheid Nieuws
6 juni 2017

Innovatietafels jagen circulaire samenwerking en hergebruik op bedrijventerrein Oosteind aan

Na een succesvolle ‘rondetafel’ voor bedrijven op bedrijventerrein Oosteind in april houdt Cirkellab vanaf donderdag 29 juni vier nieuwe innovatietafels. Tijdens de bijeenkomsten staan mogelijkheden centraal om circulaire economie te versterken, bijvoorbeeld door hergebruik van producten en grondstoffen, uitwisseling van energie, water, rest- en afvalstromen en delen van kennis, materieel en ruimtes.Ronde tafel


Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Deze ondervinden daar zowel economische als ecologische voordelen van. Ook Papendrecht gelooft in de kansen voor zulke vormen van circulaire samenwerking. De gemeente wil die kansen daarom in beeld brengen en vertalen naar concrete maatregelen om toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht te bevorderen. Om dit te bereiken voert Cirkellab in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’ uit.

Onder de loep

Meerdere bedrijven op Oosteind werken al circulair, zoals dat Sonneveld van afgedankt brood weer nieuwe, smakelijke producten als ontbijtkoek maakt. Pon Power knapt gebruikte motoren op tot nieuwstaat. Om tot nieuwe projecten en resultaten op Oosteind te komen, namen onder meer bedrijven als Boskalis, Van de Grijp en Vorm in april de eigen bedrijfsvoering al onder de loep. Wat gaat er in en uit, waar is waardeverlies, wat wordt onderbenut, waar is behoefte aan? De bijeenkomst resulteerde in eerste verbindingen van onder meer energie, staal, (steiger)hout, een hoogwerker en een werkplaats.


Bij de komende vier innovatietafels worden vanaf donderdag 29 juni meerdere casussen uitgewerkt om te komen tot een circulaire businesscase en concrete projecten. Daarnaast passeren tijdens de tafels verschillende thema’s de revue, zoals circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Bedrijven die gevestigd zijn op het Oosteind en in de  omgeving worden van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Dat kan uiterlijk tot 23 juni via info@cirkellab.nl. U ontvangt daarna meer informatie over de bijeenkomst(en) en de locatie.


Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht