Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Duurzaamheid Nieuws
20 juli 2017

Samen voor een schoner en duurzamer Zuid-Holland

Maximaal 75.000 euro subsidie voor lokale (burger)initiatieven energietransitie


De provincie Zuid-Holland wil lokale energie initiatieven van en mét inwoners van Zuid-Holland op het vlak van Energietransitie (energiebesparing, duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot) actief faciliteren.

Met deze subsidieregeling krijgen lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een concreet energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans van het project toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de Energietransitie. Hiervoor is in totaal twee miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie € 75.000.

Op dit moment staan op de site Hier opgewekt 35 Zuid-Hollandse cooperaties genoemd. De provincie wil graag stimuleren dat duurzame energie van onderop wordt opgewekt. Daarom heeft een nieuwe subsidie in het leven geroepen die het initieven makkelijker maakt om een projectplan met financieel inzicht te maken en technisch of juridisch onderzoek te doen. De meeste cooperaties die nu al bestaan hebben initiatieven voor zonne-energie of een windmolen. Zo liggen er bijvoorbeeld 208 zonnepanelen op het Museon in Den Haag en worden in Rotterdam op een schooldak zonnepanelen gelegd waarin bewoners kunnen participeren. Of wordt in Dordrecht onder vlag van Drechtse Wind een windmolen door particulieren ontwikkeld. Maar alle bronnen voor duurzame energie zijn mogelijk. Heeft u een goed idee om in uw buurt duurzame energie op te wekken, neem dan eens een kijkje via de Hieropgewekt site bij een van de andere initiatieven. Bent u al een stapje verder en vormt u met minimaal twee anderen al een initiatief dan is onze subsidie misschien wel het steuntje in de rug dat u nodig heeft.

Voorwaarden voor subsidie

Alleen lokale energie-initiatieven binnen de provincie Zuid-Holland komen in aanmerking. Naast de aanvrager moeten ten minste twee andere partijen meedoen met inzet van eigen tijd en/of middelen, waarbij:

·         partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief;

·         het lokaal energie-initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;

·         alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald;

·         de aanvrager moet een rechtspersoon zijn, de mede-aanvragers mogen uit particulieren, een stichting, bedrijven of alle andere rechtsvormen bestaan.

Daarnaast moet een project realistisch zijn en financieel haalbaar.

Vanaf 5 april beschikbaar

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij niet- volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

 Meer informatie en de mogelijkheid tot indienen van een subsidieaanvraag staat op  https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@16784/energietransitie/

 

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht