Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Duurzaamheid Nieuws
20 januari 2016

Subsidie voor oplaadpunten bij bedrijven

De gemeente Papendrecht stimuleert duurzaamheid en energiebesparende
maatregelen. Daarom stelt de gemeente opnieuw subsidie beschikbaar voor oplaadpunten voor elektrische auto’s op eigen terrein bij bedrijven in de gemeente. Het college van B&W heeft hiervoor op 22 december 2015 de subsidieregeling
en het aanvraagformulier vastgesteld. In eerste instantie is een beperkt budget beschikbaar, dus is het raadzaam er snel bij te zijn.

Subsidieaanvragen kunnen, zolang budget beschikbaar is, worden ingediend tot 30 november 2016. Met de subsidie kan de gemeente voor 50% bijdragen aan financiering van oplaadpunten bij bedrijven. Hierbij geldt een maximum van 1000 euro. Bedrijven kunnen één aanvraag per bedrijfslocatie indienen voor een oplaadpunt dat gerealiseerd is of waarvan de aanleg is gestart in de periode van 1 november 2015 tot 15 november 2016. Bij de aanvraag moeten onder meer facturen, kentekenbewijs en eigendomsbewijs of leasecontract van het elektrische
voertuig worden overlegd.

Meer informatie en aanvraagformulieren kunt u vinden op de gemeentelijke
website bij Ondernemen, via e-email a.groffen@papendrecht.nl of stuur een
brief naar:
Gemeente Papendrecht
t.a.v. mevrouw J.P. Groffen-Hopmans
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht